Plan voor standhouders voor inschrijving


toegangsplan
Toegangsplan standhouders.
een  afbeelding

Rood= afgesloten straten waar standhouders hun plaatsen worden toegewezen

Geel= Te gebruiken toegangswegen:De standhouders die zich vanaf de N35 toegang willen verschaffen tot de rommelmarkt begeven zich via Esen naar Vladslo alswaar ze via de inschrijvingsbalie worden geleid. De toegang via Werken kan bemoeilijkt worden door werkzaamheden die momenteel aan de gang zijn aan de overweg tussen Zarren en Werken (juli 2018). De standhouders die zich vanaf de N363 ( Wijnendalebaan) toegang willen verschaffen dienen op het kruispunt met de stock americain in te slaan richting Vladslo en aldaar worden ze automatisch naar de inschrijvingsbalie geleid.

Standhouders via N369 (Oostendestraat) dienen ofwel door Diksmuide centrum daarna N35 over Esen aan te sluiten ofwel nemen ze in Beerst de N363 en blijven die volgen tot aan het kruispunt met de stock. Ze mogen in geen geval de Beerststraat inslaan richting Vladslo; ze worden gegarandeerd teruggestuurd.